Tütün Kontrolü Çalışma Grubu
Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Türk Akciğer Kanseri Derneği olarak tütünün başta akciğer kanseri olmak üzere tüm zararlarına karşı mücadeleye önem veriyoruz. Gerek bilimsel aktiviteler yoluyla gerekse sosyal öğrenme yoluyla üyelerimizi etkinleştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca halkımızı uyarma görevini de birçok şekilde yerine getirmiş ve getirmeye çalışmaktayız. Bu konuda çalışmak isteyen üyelerimizle ve halkımızla daha etkili iletişim kurabilmek adına bu web sayfası hizmete sokulmuştur. Hem meslektaşlarımızın hem de sayın halkımızın olumlu olumsuz her türlü geri bildirimi için şimdiden teşekkür ederiz.

Tütün kullanımı salgın bir hastalıktır. Bu salgın ne yazık ki insan eliyle olmaktadır. Birçok donanıma sahip güçlü bir endüstri hiç de etik ve hatta yasal olmayan yollarla tütün salgınını körüklemektedir.

Tütün kontrolü çalışma grubu olarak öncelikle derneğimizin ve birey olarak her bir üyemizin ne kadar önemli fırsatları olabileceğini fark ettirmek istiyoruz. Biz hekimler olarak başta hastalarımızı doğru bir şekilde bilgilendirme, yönlendirme, tedavi etme olanaklarına sahibiz. Ayrıca halkımıza tütünün zararlarını anlatabilme ve halk sağlığı yönünde politik etkiler yapma gücüne de sahibiz. Şimdi bu gücün daha çok farkına varma ve daha çok kullanma yönünde bir adım daha atmış oluyoruz. Amacımız tütüne karşı bugüne kadar yapılan mücadeleye katkı vermek ve özellikle toplumu akciğer kanserinden korumaktır. TAKD’nin amacı akciğer kanserine multidisipliner bir yaklaşım ile ülke genelinde karşı durmak, akciğer kanserini engellemek ve en etkin korumayı sağlamaktır.

Saygılarımızla,

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

Üyeliklerimiz

© 2017 Türk Akciğer Kanseri Derneği'nin resmi sitesidir. Tüm hakları saklıdır.